Copyright-bescherming met blockchain

Nieuws

Van het ‘peer-to-peer’ delen van audiodocumenten tot het gebruik van foto’s op het web: copyrights worden steeds vaker met de voeten getreden. Voor velen is het concept van eigendom en copyright voorbijgestreefd en staat het haaks op de huidige online sharing community. 

Desondanks blijft de zekerheid van copyright voor veel wetenschappers, artiesten en kunstenaars van levensbelang voor de authenticiteit van hun werk. Door onwetendheid over de wetten rond copyright of de onwil om ze na te leven blijft het ongeoorloofd (en illegaal) delen van auteursrechtelijk beschermde documenten een groot probleem. Met de ontwikkeling van blockchain-technologie lijkt er nu eindelijk een oplossing te zijn voor de online schending van het auteursrecht. 

‘Distributed ledger’ technologie beveiligt bestanden en eigenaars

Simpel gezegd stelt blockchain de gebruikers van een database in staat om alle transacties in die database te zien en op te volgen. Van zodra een transactie in de database is ingevoerd, kan deze niet meer door iemand anders worden gewijzigd of bijgewerkt. Deze database maakt gebruik van blokken gegevens (inclusief gegevens over de transactie zelf) en koppelt deze gegevens aan het vorige blok in de keten. 

Bij deze ‘distributed ledger’ technologie ontstaat een logboek van transacties (blocks) dat aan elkaar gekoppeld is (chain) in een gecodeerd register (ledger). Dit register wordt gerepliceerd (distributed) en geauthenticeerd via een computernetwerk, waarna het gelijktijdig wordt bijgewerkt bij alle gebruikers van het netwerk. 

De toepassingen voor deze technologie zijn talrijk met de cryptocurrencies zoals bitcoin als het bekendste voorbeeld. Maar hoe kan deze ‘distributed ledger’ technologie copyright beschermen? 

  • Het grootste voordeel van blockchain is dat het gedistribueerd, nauwkeurig en onveranderlijk is. Je kan dus nooit het werk van iemand anders aanpassen of overschrijven. Fotografen kunnen dus bijvoorbeeld hun werk uploaden naar een blockchain waarbij hun foto’s niet alleen geverifieerd worden als hun eigendom, maar ook beschermd worden tegen misbruik. 
  • Platformen zoals Binded, Blockai, Pixsy, TinEye, Ascribe, Mediachain en Proof of Existence beloven blockchain te gebruiken tegen schending van het auteursrecht. Dit doen ze door een unieke vingerafdruk (of block) te maken voor elk bestand onder copyright (afbeelding/tekst/film, naam eigenaar en e-mailadres). 
  • Vervolgens uploaden deze platformen dagelijks copyright-bestanden naar de blockchain waardoor er een veilige ketting van onveranderlijke gegevens ontstaat.

Problemen met blockchain copyright-bescherming

De oplossingen die deze platformen aanbieden klinken veelbelovend, maar toch roepen ze vrage op bij vele experten in copyright wetgeving. We geven een kort overzicht: 

1. Tegenstellingen tussen internationale en nationale copyright wetgeving

Hoewel het idee van een centrale databank voor online copyright-bescherming positief in de oren klinkt, lijkt het voor sommigen te ambitieus. Copyright is namelijk niet alleen globaal, maar ook lokaal vastgelegd in wetboeken. Die spreken elkaar vaak tegen en elk bedrijf dat een dergelijke databank wil oprichten zal zich bewust moeten zijn van deze juristische verschillen.

2. Bewijs van eigendom

Hoe bewijs je dat een werk van iemand is? Iedereen kan zich inschrijven op de blockchain, een afbeelding uploaden en claimen dat hij of zij de eigenaar is van het werk. Zonder strikte controles om de eigenaar te verifiëren zullen deze copyright diensten zo snel uit de hand lopen.

3. Dubbele of onjuiste gegevens

Van zodra iemand een document vastgelegd heeft op de blockchain kan het niet meer ongedaan gemaakt worden of verwijderd. Er is geen centrale regulator om klachten naar te sturen en er is geen controledienst. Je bent daarom afhankelijk van de kennis en expertise van de blockchain provider. Tegenwoordig is er geen standaard om te volgen wanneer je met dit type bestanden omgaat. Alles ligt dus in de handen van de platformen zelf om te achterhalen hoe ze er het best mee omgaan.

4. Wat zegt de wet hierover?

Eerlijk gezegd, niets. Traditionele auteursrechten op basis van papieren verslagen en notariële contracten zijn nog steeds de norm in onze rechtbanken. Je kan niet simpelweg met een digitaal blockchain verslag naar een rechter stappen om je eigenaarschap te bewijzen. Er is immers geen specifiek gerechtelijk proces voor misbruik van copyright binnen een blockchain.

5. Geen controle of overzicht

Het hele concept van blockchain is net dat het niet centraal gestuurd kan worden, geen regulering heeft, noch controle. Er is geen juridisch verwijderingsproces, geen aanmaningen of dwangsommen. Een 'host' kan niet worden gedwongen om bestanden te verwijderen en als iemand je werk in een blockchain misbruikt dan kan je geen gerechtelijke stappen ondernemen.

In de komende jaren komt hier vast en zeker verandering in, maar voorlopig zal je je moeten behelpen met wat vandaag wettelijk beschikbaar is. De bestaande platformen zijn ‘tried and tested’ en hebben al wettelijke bescherming en financiële compensaties uitgewerkt voor misbruik en inbreuken.

Conclusie

Blockchain-technologie werpt zich op als een ‘game-changer’ op vlak van copyright-bescherming. De eerste spelers op deze markt willen een veilige haven aanbieden de eigenaars van auteursrechten, maar het valt nog te zien of ze hun beloftes van veiligheid, zekerheid en permanentie gaan kunnen waarmaken. 


De vooruitzichten voor blockchain copyright-bescherming zijn bemoedigend, maar er zijn nog veel wettelijke bekommernissen die moeten aangepakt worden. Toch blijft de technologie achter deze blockchain-platformen zich steeds verder te ontwikkelen om in de nabije toekomst een betrouwbare en permanente copyright-bescherming te bieden.