Run je marketing team the startup way: get agile

Content Strategie

Je hebt deze maand gelukkig 9 leads gegenereerd waarvan er 2 waardevol gebleken zijn volgens sales. Quota gehaald, hoera! In tussentijd is de marketingmix weer grondig door elkaar geschud. Het product team heeft nieuwe features aangekondigd, Google heeft zijn SEO regels scherper gesteld, enzovoort. Hoe kan je als moderne marketer, of marketing afdeling focus houden? Hoe kan je in een sterk veranderlijke omgeving je kostbare resources efficient inzetten?

Agile, het zoveelste buzzword?
“Agile als in snel, flexibel bedoel je?” Niet helemaal. Ook al is snelheid een sterk voordeel binnen een agile marketingaanpak, werkt het daarnaast positief op transparantie, prioritisering en voorspelbaarheid.

Wat is agile? 
Agile beschrijft een vorm van planning en uitvoering. Bovendien heeft het concept zijn succes reeds bewezen in de software development omgeving. Scrum als onderdeel van agile development biedt een alternatief voor de watervalmethode. Link: https://www.projectmanagement-training.be/boek/waterval-versus-agile/


In plaats van ellenlange projecten uit te zetten, steunt agile op het realiseren van ‘kleine afgewerkte pakketjes’, die je kan plannen, uitvoeren, testen en implementeren binnen de periode van een ‘sprint’, meestal 2 tot 4 weken. Het mooie is dat je deze methodologie kan toepassen in elk productieteam, zo ook je marketingteam. En zo efficiëntie en effectiviteit aan je team toe te voegen.

Enkele begrippen om de basis te kunnen vatten:

  1. Product backlog: Het agency en de klant definiëren doelstellingen van de samenwerking en bepalen verschillende key performance indicators. Daarnaast is het belangrijk om een gedeelde visie uit te werken.
  2. Sprint: Het team stemt af om x aantal items uit de product backlog op te nemen zodanig dat deze binnen de sprint kunnen worden gerealiseerd. Zo kan het marketing team bijvoorbeeld beslissen om een LinkedIn campagne op te zetten met een doelgroepenonderzoek, content uit te werken en effectief te implementeren.
  3. Standup meeting: Dit is een dagelijkse meeting die slechts 15 min in beslag neemt waarbij elk teamlid aangeeft wat de vorige dag gepresteerd werd, wat er vandaag op de planning staat en tenslotte al dan niet blokkerende elementen verwacht.
  4. Sprint review: dit is een meeting op het einde van de sprint waarbij het team de realisaties toont en waarbij eventuele nieuwe elementen worden aangegeven voor de product backlog die waarde kunnen creëren.

Een plan voor de toekomst
Marketing teams krijgen steeds de opdracht om ‘meer te doen met minder middelen’. We zien dit niet meteen veranderen, een agile aanpak kan daarom enkele zinvolle voordelen opleveren:

  1. Transparantie: Veel bedrijven zien marketing als een noodzakelijke en tegelijk ongrijpbaar. Een agile aanpak brengt het team en de klant dichter bijeen. Het leidt tot een breder begrip en feedback vindt sneller zijn weg naar effectieve verbeteringen.
  2. Voorspelbaarheid: Het samen inschatten, dagelijkse standups en korte termijnen (sprints) zorgen ervoor dat er zelden grote verrassingen opduiken. Wanneer een teamlid geblokkeerd zit, zal het team dit ten laatste binnen 24 uur weten. Zo kan er veel sneller een gepaste oplossing gezocht worden.
  3. Prioritisering: De sprint bewaakt in principe de planning en workload. Er is als het ware een (publieke) lijst die aangeeft, volgens prioriteiten, wat zal worden uitgevoerd. Niemand zegt graag ‘neen’. Maar dankzij agile lukt het beter om aan te tonen dat de waarde van de prestaties het grootst zal zijn bij het aanhouden van de sprint.

Agile leidt tot een sneller en flexibeler marketing team, echt een must in onze wereld van social media en content marketing. Ben je benieuwd hoe we jouw business of je marketing team efficiënter kunnen inzetten? Neem nu contact op en we nodigen je uit voor koffie.