Optimalisatie boost de conversie

Test-aankoop

Content Strategie Analyse

Test-Aankoop is een consumentenorganisatie met een duidelijke missie: de consument beschermen en van nuttige informatie voorzien. Voor een actie rond energie-aankoop zette Test-Aankoop een enorme campagne op. En die boodschap moest uiteraard bij de consument aankomen. 

Search engine advertising: verbeter je zoekresultaten door optimalisatie

De campagne van Test-Aankoop focuste op energie: groepsaankoop van mazout, informatie over pellets, offertes voor verwarmingsketels, ... Voor elk specifiek aanbod was er een pagina waarop consumenten konden intekenen om verdere informatie te verkrijgen. De campagne liep zowel in het Nederlands als het Frans. En voor alle pagina’s waren ads opgesteld in beide talen.

GUMM stapte in het traject voor de optimalisatie van de bestaande ads voor die pagina’s. Op 2-wekelijkse basis werden alle ads geoptimaliseerd op basis van de resultaten. 

Doel: een hogere conversie.

Meer lead via ads 

Tijdens de optimalisatieperiode grepen we in om nog betere eindresultaten te bekomen. Hoe deden we dat?

• Timing van de campagne: omdat de ads minder leads genereerden tussen 22u ‘s avonds en 6u ‘s morgens, pasten we de timing van de ads aan. Zo werd het budget efficiënter besteed.

• Devices: de campagne had weinig tot geen impact bij mensen die via een smartphone of tablet de ads te zien kregen. Deze werden dus uitgesloten.

• Kanalen: de ads in apps en op YouTube hadden geen goede resultaten. Daar werden ze stopgezet om volledig op Google te kunnen focussen.

• Keywords: soms word je gevonden via keywords die niet relevant zijn, of waar je gewoon helemaal niet mee geassocieerd kan/wil worden. Die keywords werden uitgesloten.

• Inhoud: de algemene campagne over energiebezuiniging was duidelijk iets te weinig concreet. Hoe duidelijker de boodschap, hoe meer conversie. Dus optimaliseerden we de teksten voor de specifieke campagnes. De algemene teksten lieten we achterwege. Ook het benadrukken van contactinformatie bleek een interessante focus te zijn.

• Taal: de Franse ads hadden minder succes dan de Nederlandstalige ads. Een switch naar het Engels was dus de volgende stap.

• Regio: een belangrijke factor. In de regio’s waar bepaalde searches meer voorkwamen dan andere, werden relevante ads efficiënter ingezet.

Een boost in conversie.

Na een werkperiode van 2 weken, liepen de ads voor Test-Aankoop optimaal. Na de eerste optimalisatie konden we al een grote stijging zien in CTR. Voor de campagne van Test-Aankoop betekende dit meer bereik en meer mensen die doorklikten op hun landingspagina.